W których zwrotkach osoba mówiąca w wierszu zwraca się wprost do lata?

A. 1, 2 i 3
B. 2 i 3
C. 1 i 3
D. 1 i 2