Osoba mówiąca w wierszu:

A. Niecierpliwie oczekuje końca lata.
B. Chciałaby, żeby lato dłużej trwało.
C. Szykuje się do wakacyjnej podróży.
D. Opisuje piękno początku lata.