Odkrycie, że Ziemia krąży wokół Słońca, zawdzięczamy:

A. Krzysztofowi Kolumbowi,
B. Mikołajowi Kopernikowi,
C. Ferdynandowi Magellanowi,
D. Janowi Gutenbergowi.