Kąt nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity Ziemi jest kątem:

A. pełnym, B. rozwartym, C. prostym, D. ostrym.