Ile czasu potrzebuje Ziemia, by okrążyć Słońce?

A. pół roku. B. trzy miesiące. C. jeden rok. jeden dzień.