Uzupełnij poniższe zdania. Zaznacz przy każdym z nich literę (A, B, C lub D), którą oznaczono w tabeli wybrany kraj.

#.2.

Najbardziej rozwinięty gospodarczo jest kraj

A

B

C

D