Uzupełnij poniższe zdania. Zaznacz przy każdym z nich literę (A, B, C lub D), którą oznaczono w tabeli wybrany kraj.

#.1.

Największy przyrost naturalny na 1000 osób zanotowano w kraju

A

B

C

D