Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

Od końca XIV w. do dziś Bałtyk zabierał średnio ok. 300 m lądu na sto lat.

P

F

Między połową XVIII w. a połową XIX w. średnie tempo erozji wyniosło około 0,5 m na rok.

P

F