Na rysunku przedstawiono fragment mapy poziomicowej.

 

Która informacja jest prawdziwa?

 

1. Punkt B leży na szczycie pagórka.
2. Wysokość bezwzględna punktu C wynosi 100 m n.p.m.
3. Wysokość względna punktu A względem punktu C wynosi więcej niż 80 m.
4. Odległość pomiędzy punktami A i C wynosi 120 km.