Janek ma wadę wzroku. Poniżej na uproszczonym rysunku przedstawiono bieg dwóch promieni świetlnych od przedmiotu do wnętrza jego oka.

Dokończ poniższe zdania: wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Janek jest A / B.

W celu skorygowania wady wzroku powinien otrzymać soczewki okularowe o kształcie C / D.

A. dalekowidzem B. krótkowidzem
C.  D.