Uczennica wyznaczyła objętość zabawki o masie 20 g po zanurzeniu jej w menzurce z wodą za pomocą sztywnego, cienkiego drutu (patrz rysunek).

Następnie zdjęła zabawkę z drutu i wrzuciła ją do miski wypełnionej wodą (przyjmij gęstość wody równą  1 g/cm3 ). 

Czy zabawka będzie w misce pływać, czy zatonie? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2. 

A.

Zabawka będzie pływać,

ponieważ

1.

wartość siły wyporu działającej na zabawkę jest mniejsza od ciężaru zabawki.

B.

Zabawka zatonie,

2.

gęstość zabawki jest mniejsza od gęstości wody.