Grupa, która poprawnie zbudowała obwód elektryczny, odczytała, że napięcie i natężenie prądu są równe odpowiednio: 4,5 V i 0,3 A. Za pomocą którego działania uczniowie obliczą moc żarówki? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. 4.5 V/0,3 A  B. 4,5 V · 0,3 A  C.     0,3 A/4,5 V      D. 4,5 V + 0,3 A