Na rysunku pokazano przecinanie sznurka w punkcie S za pomocą nożyczek.

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe. 

Aby zwiększyć wartość siły tnącej, należy sznurek przysunąć bliżej punktu O.

P

F

Praca wykonana przez siłę tnącą jest większa od pracy wykonanej przez siłę nacisku ręki.

P

F