W którym wierszu tabeli poprawnie scharakteryzowano wymienione węglowodory? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

 

Metan

Eten

Etyn

A.  

jest gazem

jest gazem

jest cieczą

B. 

w jego cząsteczce występuje wiązanie podwójne

odbarwia wodę bromową

nie odbarwia wody bromowej

C.  

odbarwia wodę bromową

ulega polimeryzacji

jest gazem

D.  

jest związkiem nasyconym

jest związkiem nienasyconym

w jego cząsteczce występuje wiązanie potrójne