Uczeń przeprowadził doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na rysunku.

Fenoloftaleina zabarwiła się na malinowo w probówce 1. i 3.

Który wniosek z przeprowadzonego doświadczenia jest poprawny? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

W wyniku reakcji każdego metalu z wodą powstają zasady.
W wyniku reakcji sodu i wapnia z wodą powstają kwasy.
W wyniku reakcji sodu i wapnia z wodą powstają zasady.
W wyniku reakcji żelaza i miedzi z wodą powstają kwasy.