Zaznacz T (tak), jeśli uzasadnienie jest trafne, lub N (nie) - jeśli jest nietrafne w odniesieniu do wykonanego eksperymentu.

Jacek wlał do probówki 4. wodę przegotowaną, ponieważ

gotowanie niszczy bakterie i inne drobnoustroje. T N
gotowanie usuwa powietrze rozpuszczone w wodzie. T N