Barwa oczu u ludzi dziedziczy się jednogenowo. Barwa oczu niebieska jest cechą recesywną (a) w stosunku do barwy brązowej (A). Matka ma oczy brązowe i jest homozygotą dominującą, a ojciec ma oczy niebieskie.
Jaki kolor oczu będą miały ich dzieci? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

A. Wszystkie dzieci tych rodziców będą miały oczy niebieskie.
B. Wszystkie dzieci tych rodziców będą miały oczy brązowe.
C. 50% dzieci będzie miało oczy niebieskie i 50% dzieci będzie miało oczy brązowe.
D. 75% dzieci będzie miało oczy brązowe, a 25% dzieci będzie miało oczy niebieskie.