Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Opisaną zależność między myszą a chrząszczami można nazwać

A. symbiozą.
B. pasożytnictwem.
C. konkurencją.
D. drapieżnictwem.