Wybierz T (tak), jeśli informacja jest prawdziwa, lub N (nie) - jeśli jest nieprawdziwa.

Pchła, w zależnościach opisanych w tekście, jest

pasożytem. T N
ofiarą. T N