Poniższy schemat odpowiada łańcuchowi pokarmowemu opisanemu w tekście.

I → II → III → IV 

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Na schemacie łańcucha pokarmowego mysz i chrząszcz zostały oznaczone odpowiednio numerami

A. II i IV
B. I i II
C. III i IV
D. III i II