Wybierz spośród podanych zestaw, w którym poprawnie przyporządkowano choroby do odpowiednich kategorii.

  Nowotworowe Genetyczne
A. malaria hemofilia
B. rak skóry mukowiscydoza
C. AIDS rak skóry
D. rak płuc opryszczka