Na rysunku przedstawiono walec, stożek i kulę oraz niektóre ich wymiary.

Na podstawie informacji przedstawionych na rysunku wybierz zdanie prawdziwe. 

A. Objętość kuli jest większa od objętości walca.
B. Objętość stożka jest większa od objętości kuli.
C. Objętość walca jest 2 razy większa od objętości kuli.
D. Objętość stożka jest 3 razy mniejsza od objętości walca.

 

 

.