W prostokątnym układzie współrzędnych umieszczone są dwa przystające trójkąty oraz prosta p tak, jak na rysunku.

Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Jeden trójkąt jest symetryczny do drugiego względem

 
A. osi y.
B. prostej p.
C. punktu (1,3).
D. punktu przecięcia prostej p i osi y.
E. początku układu współrzędnych.