Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Współrzędne prawego górnego wierzchołka ostatniego narysowanego równoległoboku są równe (a,b). Współrzędne takiego wierzchołka w następnym równoległoboku będą równe

A. (a + 4,b + 2) B. (a + 2,b + 3) C. (a + 3,b + 2) D. (a + 3,b + 1)