Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Agnieszka narysowała w taki sam sposób n równoległoboków. Współrzędna y prawego gór­nego wierzchołka ostatniego równoległoboku jest równa

A. n + 2  B. 2n  C. 2n + 2  D. 4n