Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe.

Cena płyty kompaktowej po 30% obniżce wynosi 49 zł. Cena tej płyty przed obniżką była równa

A. 14,70 zł.  B. 34,30 zł.  C. 63,70 zł.  D. 70,00 zł.