Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

Liczba 1725 jest liczbą podzielną przez 15.

P

F

Liczba 1725 jest wielokrotnością 125.

P

F