Uzupełnij tabelę, wpisując odpowiednio nazwy wielkości fizycznych i ich jednostek w układzie SI.

Wielkość fizyczna

Jednostka

nazwa

symbol

Praca

 

 

 

wat

 

 

 

Ω

Napięcie elektryczne

 

 

 

amper