Jacek zastąpił baterię w obwodzie dwiema takimi samymi bateriami połączonymi szeregowo. Zauważył wówczas, że napięcie na oporniku wzrosło dwukrotnie. Uzupełnij zdania.

Natężenie prądu elektrycznego (wzrosło / nie zmieniło się / zmalało) ………………………………………………………………………………… .

Opór elektryczny opornika (wzrósł / nie zmienił się / zmalał) ………………………………………………………………………… . 

Opór elektryczny opornika (wzrósł / nie zmienił się / zmalał)…………………………………………………… (2 / 4)……… razy.