Uzupełnij schemat obwodu elektrycznego, wpisując właściwe symbole przyrządów.

Uzupełnij zdanie, wpisując wielkości fizyczne mierzone tymi przyrządami. 

 

Za pomocą woltomierza Jacek zmierzył ..................................................................  na oporniku, a za pomocą

amperomierza................................................. prądu elektrycznego.