W ramce wymieniono przykłady działalności człowieka i jej przyrodnicze uwarunkowania. Uzupełnij tabelę, przyporządkowując właściwe określenia podanym krajom.

tajga, uprawy polderowe, gejzery, winnice, elektrownie geotermalne, obszary depresyjne, klimat śródziemnomorski, pozyskiwanie drewna świerkowego

 

 L.p.

Nazwa kraju

Działalność człowieka

Przyrodnicze uwarunkowania działalności człowieka

 1. 

Holandia

 

 

 2.

Islandia

 

 

 3.

Włochy