Podaj nazwy procesów oznaczonych strzałkami od 1 do 4.

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...