Pole zamalowanego trójkąta jest równe:

A. 108 cm B. 72 cm2 C. 54 cm2   D. 36 cm2