Która z narysowanych niżej liter alfabetu greckiego ma tylko jedną oś symetrii?

A.   B.   C.  D.