Wskaż zdanie prawdziwe:

A. W probówce I pH roztworu ma wartość około 7.
B. W probówce II stężenie jonów OH- jest większe niż jonów H+.
C. W probówce III odczyn roztworu jest zasadowy.
D. W probówkach II i IV znajdują się roztwory o odczynie obojętnym.