Wodny roztwór KOH znajduje się w probówce:

A. I B. II C. III D. IV