Proces rozpadu kwasów, zasad i soli na jony pod wpływem wody to:

A. elektroliza.  B. dyfuzja. C. dysocjacja. D. dekantacja.