Masa atomowa węgla wynosi 12 u, a masa atomowa wodoru 1 u.

W jakim stosunku masowym łączy się węgiel z wodorem w etanie?

A. 1 : 3 B. 1 : 4 C. 3 : 1 D. 4 : 1