Masa atomowa węgla wynosi 12 u, a masa atomowa wodoru 1 u.

Masa cząsteczkowa etanu C2H6 jest równa:

A. 8 u  B. 13 u C. 30 u D. 74 u