Komórki bakterii, w przeciwieństwie do komórek organizmów jądrowych, nie mają:

A. cytoplazmy.
B. mitochondriów.
C. rybosomów.
D. rybosomów.