Zapis uzyskany za pomocą elektrokardiografu, czyli EKG pozwala ocenić:

A. poziom cholesterolu we krwi.
B. zawartość hemoglobiny we krwi.
C. szybkość przepływu krwi w tętnicach i żyłach.
D. zmiany, jakie zachodzą w sercu podczas jego pracy.