Aorta (tętnica główna) to naczynie krwionośne, którym płynie krew

A. natlenowana od serca do komórek ciała.
B. odtlenowana od serca do komórek ciała.
C. natlenowana od komórek ciała do serca.
D. odtlenowana od komórek ciała do serca.