Dwie identyczne metalowe kulki, z których jedna miała ładunek +10 μC, a druga +2 μC, zetknięto ze sobą, a następnie rozdzielono. Po rozdzieleniu tych kulek każda z nich ma ładunek równy:

A. +5 μC
B. +12 μC
C. +8 μC
D. +6 μC