W ciągu godziny Ziemia obraca się o 15°. Ile czasu zajmuje Ziemi obrót o 110°?

A. 1 godzinę 10 minut
B. 7 godzin 30 minut
C. 4 godziny 40 minut
D. 7 godzin 20 minut