Na mapie zacieniowano obszary odpowiadające województwom:

A. podkarpackiemu i śląskiemu.
B. opolskiemu i małopolskiemu.
C. dolnośląskiemu i małopolskiemu.
D. dolnośląskiemu i podkarpackiemu.