Miasta wojewódzkie oznaczone numerami od 1 do 4 to:

A. 1-Wrocław, 2-Białystok, 3-Poznań, 4-Kielce.
B. 1-Poznań, 2-Olsztyn, 3-Łódź, 4-Katowice.
C. 1-Bydgoszcz, 2-Olsztyn, 3-Kielce, 4-Opole.
D. 1-Poznań, 2-Białystok, 3-Łódź, 4-Wrocław.