Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zlaczaniedanych

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Both sides next revision
zlaczaniedanych [2013/03/23 10:00]
zozlak
zlaczaniedanych [2013/03/25 13:16]
zozlak [Wyniki testów zrównujących]
Linia 32: Linia 32:
 //CKE//= //CKE//=
   * {//​IdCkeUcznia//​},​ jeżeli //​idCkeUcznia//​ składa się z co najmniej 11 cyfr;   * {//​IdCkeUcznia//​},​ jeżeli //​idCkeUcznia//​ składa się z co najmniej 11 cyfr;
-  * {[//OKE//], //​IdCkeUcznia//​},​ w przeciwnym wypadku,+  * {//OKE//, //​IdCkeUcznia//​},​ w przeciwnym wypadku,
 gdzie \\ - //OKE// - nazwa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,​ z której pochodzi dany rekord,\\ - //​IdCkeUcznia//​ - różnowartościowe przekształcenie PESEL-a ucznia stosowane do identyfikacji uczniów w bazach wyników egzaminacyjnych w OKE i CKE od 2010 roku (a w wypadku uczniów nieposiadających numeru PESEL kod nadawany dowolnie przez OKE) gdzie \\ - //OKE// - nazwa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,​ z której pochodzi dany rekord,\\ - //​IdCkeUcznia//​ - różnowartościowe przekształcenie PESEL-a ucznia stosowane do identyfikacji uczniów w bazach wyników egzaminacyjnych w OKE i CKE od 2010 roku (a w wypadku uczniów nieposiadających numeru PESEL kod nadawany dowolnie przez OKE)
  
Linia 60: Linia 60:
  
 === ZRWN === === ZRWN ===
-//​ZRWN//​={//​kodOkeSzkoly//, //​kodOddziałuSzkoły//,​ //​numerUczniaWRamachOddziału//​}+//​ZRWN//​={//​rokZrównywania//,​ //​idSzkołyWBazieDanych//, //​kodOddziałuSzkoły//,​ //​numerUczniaWRamachOddziału//​}
  
   * Pozwala na złączanie rekordów z wynikami egzaminacyjnymi EWD   * Pozwala na złączanie rekordów z wynikami egzaminacyjnymi EWD
Linia 66: Linia 66:
     * widać, że prawdopodobnie nie jest on zbyt trafny     * widać, że prawdopodobnie nie jest on zbyt trafny
     * ponieważ jednak służy on do dołączania zupełnie innych danych, błędne złączenie nie jest powoduje żadnej dającej się skontrolować niespójności (w przeciwieństwie do złączania danych EWD na podstawie identyfikatora //SP//), nie sposób więc oszacować skali chybień     * ponieważ jednak służy on do dołączania zupełnie innych danych, błędne złączenie nie jest powoduje żadnej dającej się skontrolować niespójności (w przeciwieństwie do złączania danych EWD na podstawie identyfikatora //SP//), nie sposób więc oszacować skali chybień
 +  * Wymaga zmapowania {//​rokZrównywania//,​ //​kodOKEszkoły//​} na //id szkoły w bazie danych//
  
zlaczaniedanych.txt · ostatnio zmienione: 2013/07/16 08:08 przez zozlak