Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zbuduj_widok_zrownywania

Funkcja zbuduj_widok_zrownywania()

zbuduj_widok_zrownywania(nazwaWidoku text, rodzajEgzaminu text, punktuj bool default true, idSkali int default null, skroc bool default true)
lub
zbuduj_widok_zrownywania(nazwaWidoku text, rodzajEgzaminu text, rok int, punktuj bool default true, idSkali int default null, skroc bool default true)

Argumenty

 • nazwaWidoku - nazwa widoku, który zostanie utworzony
 • rok - rok przeprowadzania testów zrównujących
 • punktuj
  • false - dla zadań zamkniętych pobrane będą dystraktory
  • true - pobrane zostaną wyniki wypunktowane
 • idSkali - identyfikator skali, która ma zostać zastosowana do pobieranych danych (skale opisują ew. sumowania kryteriów oceny oraz ew. skracanie skal kryteriów oceny) lub null, jeśli żadna skala nie ma zostać zastosowana
 • skroc
  • gdy idSkali=null - bez znaczenia
  • gdy podane idSkali - czy stosować skrócenia skal opisane w danej skali

Zwracana wartość

 • true jeśli uda się utworzyć widok
 • false w przeciwnym wypadku
zbuduj_widok_zrownywania.txt · ostatnio zmienione: 2013/08/23 19:47 przez zozlak