Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zbuduj_widok_testu

To jest stara wersja strony!


Funkcja zbuduj_widok_testu()

zbuduj_widok_testu(nazwaWidoku text, idTestu int, czyEwd bool, punktuj bool default true, idSkali int default null, skroc bool default true)

Argumenty

 • nazwaWidoku - nazwa widoku, który zostanie utworzony
 • idTestu - identyfikator testu (wyszukiwarka)
 • czyEwd
  • true - utwórz widok na dane gromadzone przez EWD (zbierane z OKE, tylko punkty)
  • false - utwórz widok na dane gromadzone przez PAOU (zbierane z CKE, dystraktory dla zadań zamkniętych)
 • punktuj
  • gdy czyEwd=true - bez znaczenia
  • gdy czyEwd=false
   • false - dla zadań zamkniętych pobrane będą dystraktory
   • true - pobrane zostaną wyniki wypunktowane
 • idSkali - identyfikator skali, która ma zostać zastosowana do pobieranych danych (skale opisują ew. sumowania kryteriów oceny oraz ew. skracanie skal kryteriów oceny) lub null, jeśli żadna skala nie ma zostać zastosowana
 • skroc
  • gdy idSkali=null - bez znaczenia
  • gdy podane idSkali - czy stosować skrócenia skal opisane w danej skali

Zwracana wartość

 • true jeśli uda się utworzyć widok
 • false w przeciwnym wypadku
zbuduj_widok_testu.1377280011.txt.gz · ostatnio zmienione: 2013/08/23 19:46 przez zozlak