Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zbuduj_widok_testu

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
zbuduj_widok_testu [2013/03/22 10:38]
zozlak utworzono
zbuduj_widok_testu [2014/12/08 12:29]
zozlak
Linia 1: Linia 1:
 ====== Funkcja zbuduj_widok_testu() ====== ====== Funkcja zbuduj_widok_testu() ======
  
-//​**zbuduj_widok_testu(nazwaWidoku text, idTestu int, czyEwd bool, punktuj bool)**//+//​**zbuduj_widok_testu(nazwaWidoku text, idTestu int, czyEwd bool, punktuj bool default true, idSkali int default null, skroc bool default true)**//
  
 === Argumenty === === Argumenty ===
Linia 7: Linia 7:
   * //idTestu// - identyfikator testu ([[bazatestypytania|wyszukiwarka]])   * //idTestu// - identyfikator testu ([[bazatestypytania|wyszukiwarka]])
   * //czyEwd//   * //czyEwd//
-    * //true// - utwórz //widok// na dane gromadzone przez EWD (zbierane z OKE, tylko punkty+    * //true// - utwórz //widok// na dane gromadzone przez EWD (zbierane z OKE) 
-    * //false// - utwórz //widok// na dane gromadzone przez PAOU (zbierane z CKE, dystraktory dla zadań zamkniętych)+      * **Uwaga - wszystkie dane maturalne, egzamin gimnazjalny od roku 2010 włącznie oraz sprawdzian od roku 2014 włącznie przechowywane są w bazie jako dane EWD!** 
 +    * //false// - utwórz //widok// na dane gromadzone przez PAOU (zbierane z CKE)
   * //punktuj//   * //punktuj//
     * gdy //​czyEwd//​=//​true//​ - bez znaczenia     * gdy //​czyEwd//​=//​true//​ - bez znaczenia
Linia 14: Linia 15:
       * //false// - dla zadań zamkniętych pobrane będą dystraktory       * //false// - dla zadań zamkniętych pobrane będą dystraktory
       * //true// - pobrane zostaną wyniki wypunktowane       * //true// - pobrane zostaną wyniki wypunktowane
 +  * //idSkali// - identyfikator [[skala|skali]],​ która ma zostać zastosowana do pobieranych danych ([[skala|skale]] opisują ew. sumowania kryteriów oceny oraz ew. skracanie skal kryteriów oceny) lub //null//, jeśli żadna [[skala]] nie ma zostać zastosowana
 +  * //​skroc// ​
 +    * gdy //​idSkali//​=//​null//​ - bez znaczenia
 +    * gdy podane //idSkali// - czy stosować skrócenia skal opisane w danej skali
  
 === Zwracana wartość === === Zwracana wartość ===
zbuduj_widok_testu.txt · ostatnio zmienione: 2014/12/08 12:29 przez zozlak